TILSYN

Socialtilsyn Øst fører tilsyn med botilbud i de sjællandske kommuner, herunder Botilbud Sacura. 
Du kan læse seneste tilsynsrapport her. 

Målgrupper


Botilbud Sacura har i alt 8 pladser, og er målrettet følgende målgrupper:

  • Autismespektrum
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Personlighedsforstyrrelse
  • Tilknytningsforstyrrelse


Botilbud Sacuras pladser

Socialpædagogisk
opholdssted, §43 stk.1 nr.6
og stk. 3

3 pladser


Botilbud til midlertidige
ophold, § 107
2 pladser

VIP (udslusning)


Afd. VIP - udslusningspladser
Botilbud til midlertidige
ophold, § 107
2 pladser


Socialpædagogisk
opholdssted, §43 stk.1 nr.6
og stk. 3
1 plads

unsplash